SOFTDIZAJ

HARDWARE & SOFTWARE - WEB & GRAPHICS DESIGNER

The start - Početak

I started working in 1986, with computers like zx-spectrum, commodore 64, amstrad cpc 64, then how new computers and new technologies appeared, both in hardware and software, I also expanded my knowledge. At that time there were no specialized schools that exist today. Learning computer machine language and computer languages that were available at that time I overcame them and applied those newly acquired knowledge that I needed to implement in my work. So I develop new tools everyday learning!

Počeo sam sa radom 1986-te godine, sa računarima tipa ZX-spectrum, Commodore 64, Amstrad cpc 64, zatim kako se pojavljivali novi računari i nove tehnologije kako u hardwerskom i softwerskom delu tako sam proširivao i svoja znanja. U to vreme nisu postojale specijalizovane škole koje danas postoje. Učeći računarski mašinski jezik i računarske jezike koji su bili dostupni u to vreme savladavao sam ih i primenjivao ta novostečena znanja koje su mi bile neophodne za implementaciju u radu. Tako da svakodnevnim učenjem razvijam nove alate!

IT
Work experience began in 1986 with the emergence of personal computers, by adopting new knowledge and technology and by tracking the technology, I also improved my experience in the IT domain.
I apply new experiences constantly in the work environment and improve the system's performance. IP video surveillance with the implementation of web technology brings very fast and quality video content to your computer or mobile phone. Digital photography and digital video is a segment where it gets quality and visualization into new content. Maintenance of computer equipment and software, as well as their repair, I give quality and reliability in the work or extend their working life from the optimal.
Making and implementing a computer network can also be available to you!

Radno iskustvo je krenulo 1986 godine sa pojavom personalnih računara, usvajanjem novih znanja i tehnika i praćenjem tehnologije usavršavao sam i iskustvo u IT domenu.          Nova iskustva primenjujem stalno u radnom okruženju i poboljšavam učinak sistema. IP video nadzor sa implementacijom web tehnologije donosi veoma brz i kvalitetan video sadržaj na Vaš računar ili mobilni telefon. Digitalna fotografija i digitalni video zapis je segment gde se dobija na kvalitetu i vizuelizaciji u nov sadržaj. Održavanje računarske opreme i softwera, kao i njihova popravka, dajem kvalitet i pouzdanost u radu ili produžavam njihov radni vek od optimalnog. Izrada i implementiranje računarske mreže može i Vama biti dostupno!

IT

IT Infrastructure GOŠA FOM a.d.
Electro technical design documentation - Design of GOŠA FOM a.d.
WEB Video Surveillance - Users in Germany
WEB Video Surveillance - Users Smederevska Palanka
PHOTO & VIDEO - Users in Serbia
Maintenance of hardware and software - Users in Serbia

IT

IT Infrastruktura GOŠA FOM a.d.
Elektro tehnička projektna dokumentacija - Projektovanje GOŠA FOM a.d.
WEB Video nadzor - Korisnici u Nemačkoj
WEB Video nadzor - Korisnici Smederevska Palanka
FOTO i VIDEO - Korisnici u Srbiji
Održavanje hardwera & softwera - Korisnici u Srbiji
 

Saša Vasiljević  Softdizajn Softdizajn softdizajn

Saša Vasiljević

Softdizajn

Klijenti softdizajnsoftdizajn

Current project work - Trenutni rad na projektu

Sistemska podrška klijentima daljinskim upravljanjem računara

Implementacija WEB tehnologije u sistem video nazora.

KOMPANIJA : SOFTDIZAJN


Nastala je 1986. godine. Ubrzan rast tehnologije i njena primena u svakodnevnom životu, dovele su do razvoja ideja u primeni te iste tehnologije.

Znanje koje je usavršavano godinama, dobile su adekvatnu primenu u oblastima koje se traže.


Pročitaj u potpunosti detalje

 

 

 

DOLAZAK

10 DOLAZAK KOD VAS
  • DOLAZAK ZA 15 MIN.
POZOVITE SADA

ODRŽAVANJE

10 pO SATU
  • HARDWERA I SOFTWERA
POZOVITE SADA

VIDEO NADZOR

100 PO INSTALACIJI
  • PODEŠAVANJE SISTEMA
POZOVITE SADA

IZRADA WEB SAJTOVA

12 PO STRANI
  • ZADOVOLJNI KLIJENTI
POZOVITE SADA

 

 

                        

Web
Analytics
softdizajn

softdizajn@gmail.com

 

© 2017 SOFTDIZAJN® | All Right Reserved